tạo usb boot

Hướng dẫn tạo USB boot cài win 10, 11 với phân vùng ẩn hỗ trợ UEFI và Legacy với 1 click Anhdv Boot

Bạn đang tìm hiểu về cách tạo USB BOOT đa năng chuẩn UEFI-LEGACY để cứu hộ máy tính hay đơn giản chỉ để cài lại…

View More Hướng dẫn tạo USB boot cài win 10, 11 với phân vùng ẩn hỗ trợ UEFI và Legacy với 1 click Anhdv Boot